Order 
Number
Cylinder 
Application
Operation Valve 
Type
Volt Advance/ 
Return
Advance/ 
Hold Return
Posi-Check® Feature Weight
(lbs) (kg)
9524 Single-Acting 
Double-Acting
Solenoid 3/4-way, 
2 Position
230 No Yes No 15.4 7
9554 Solenoid 24 No Yes No 15.4 7
9593 Solenoid 115 No Yes No 15.4 7
Order 
Number
Cylinder 
Application
Operation Valve 
Type
Volt Advance/ 
Return
Advance/ 
Hold Return
Posi-Check® Feature Weight
(lbs) (kg)
9595 Single-Acting 
Double-Acting
Air 3/4-way, 
2 Position
No Yes No 11.4 5,2
 
Order 
Number
Cylinder 
Application
Operation Valve 
Type
Volt Advance/ 
Return
Advance/ 
Hold Return
Posi-Check® Feature Weight 
(lbs) (kg)
9508† Single-Acting 
Double-Acting
Manual 4-way, 
3-Position 
Closed Center
No Yes Yes 6.3 2,9
9509 † Single-Acting 
Double-Acting
Manual 4-way, 
3-Position 
Tandem Center
No Yes Yes 6.3 2,9
 
Order 
Number
Cylinder 
Application
Operation Valve 
Type
Volt Advance/ 
Return
Advance/ 
Hold Return
Posi-Check® Feature Weight 
(lbs.)
(lbs) (kg)
9526 Single-Acting Solenoid 3-way, 
2 Position
230 No Yes No 9.7 4,4
9556 Solenoid 24 No Yes No 9.7 4,4
9559 † Solenoid 115 No Yes No 9.7 4,4

 


 
Thông tin đặt hàng
 
   
 
 
 
Gửi sản phẩm cho bạn bè
   

Sản phẩm khác

Bảo hành

Cam kết thực hiện dịch vụ bảo hành sản phẩm. Hỗ trợ dịch vụ sửa chữa xin vui lòng liên hệ Hotline : 024.35667269

Chính sách kinh doanh

Khi tham gia hợp tác cùng công ty chúng tôi, quý vị sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi tốt nhất. Xin vui lòng liên hệ Hotline : 024.35667269

Vận chuyển

Cam kết thực hiện chuẩn mực trong phân phối từ khâu giao hàng và vận chuyển hàng. Hỗ trợ miễn phí vận chuyển vui lòng liên hệ hotline : 024.35667269